Steeds meer mensen voelen zich niet meer thuis in klassieke organisaties, waarin systemen belangrijker zijn geworden dan mensen. Onze tijd vraagt om een ander type organisatie. Organisaties waar hiërarchie en bureaucratie plaatsmaken voor autonomie, waar mensen weer zelf nadenken in plaats van zich te laten leiden door anderen. Organisaties waar mensen met hart en ziel waardevolle producten maken of diensten leveren. Waar ze niet worden gezien als ‘human resources’, maar als unieke mensen met hun eigen waarden, talenten en mogelijkheden. Dit vraagt om veranderingen die veel ingrijpender zijn dan de ‘gewone’ veranderingen die we elke dag om ons heen zien.

Gewone veranderingen, en dat geldt ook voor reorganisaties, houden het wezen van de organisatie overeind. Ze leiden in het beste geval tot het optimaliseren van wat er al is. Een transformatie echter raakt aan het hart van de organisatie. Niet alleen de organisatie zelf verandert, maar ook de manier waarop je er naar kijkt. Je zoekt naar de essentie van mensen en situaties en je maakt gebruik van de kracht die daarin verborgen zit. Je stopt met duwen, je ontdekt welke kant iets op wil gaan en beweegt dan mee.

Transformatie is een proces dat van binnenuit komt. Het leidt tot een diepe, radicale, onomkeerbare verandering, waarbij alles wat vanzelfsprekend was ter discussie komt te staan. Het vraagt loslaten wat je hebt geleerd en altijd hebt gedaan. Het vermogen om als het ware over je eigen schaduw heen te stappen.

De wens om je organisatie of team een transformatie te laten ondergaan in de richting van ‘nieuw organiseren’ vraagt daarmee om een persoonlijke verandering. Je zoekt de verandering in de eerste plaats in jezelf, waarbij je je belemmerende overtuigingen onderzoekt, je weerstand om te veranderen het hoofd biedt en je angst om los te laten overwint. Dit vraagt moed, lef en leiderschap. Het betekent een zoektocht naar je innerlijke kompas, die je helpt te doen wat je wilt in plaats van te willen wat je doet. Verbinding maken met jezelf, zodat je je kunt verbinden met anderen en ze kunt helpen hun eigen toekomst vorm te geven en duurzame veranderingen te realiseren.

Met transformatiecoaching helpen wij je daarbij. Nuchter, onorthodox, waar nodig confronterend, maar altijd met respect.