Dit zijn de lessen voor leiders uit 13 management­boeken…

Er zijn enorm veel boeken geschreven over management en leiderschap. Sommige daarvan zijn wereldberoemd geworden. In dit gratis e-boek vind je de belangrijkste lessen uit dertien bekende en minder bekende managementboeken.

Hoe geef je invulling aan de nieuwe ondernemings­raad?

In steeds meer organisaties zie je dat er door de ondernemingsgraad, soms samen met de bestuurder, invulling wordt gegeven aan nieuwe vormen van participatie en medezeggenschap. In dit gratis e-boek laten we zien hoe medezeggenschap nieuwe stijl eruit kan zien. Je leest wat de kenmerken zijn van een effectieve ondernemingsraad die zijn rol met passie en bevlogenheid uitvoert.

Nieuw organiseren: hoe pak je het aan?

Welke stappen kun je zetten om met je organisatie of team het verschil te maken? Een plek te creëren waar mensen met hart en ziel waardevolle producten maken of diensten leveren? Waar ze niet worden gezien als ‘resources’ maar als unieke mensen met hun eigen waarden, talenten en mogelijkheden? Lees het in ons gratis e-boek.

Nieuw Organiseren is de toekomst! Wat is de rol van HR?

We zien steeds meer organisaties waarin vaste takenpakketten en functies vervagen. Waarin mensen zijn losgeweekt van hun stoel en in wisselende teams uiteenlopende rollen vervullen. Waarin een sturende rol van managers plaatsmaakt voor gedeeld leiderschap. In dit gratis e-boek lees je hoe HR bijdraagt aan een organisatie die het roer omgooit.

Mogen bestuurders wakker liggen van hun Raad van Toezicht?

Een Raad van Toezicht biedt de organisatie de mogelijkheid om gebruik te maken van de wijsheid van een groep mensen met verschillende achtergronden en levenservaring, die op gezonde afstand tot de waan van de dag staan, de rust hebben om de complexiteit te overzien en zich te blijven focussen op de essentie. Wat is daar voor nodig? En wie ligt daar wakker van? Lees er meer over in ons gratis e-boek.