Nieuw organiseren: hoe pak je het aan?

Welke stappen kun je zetten om met je organisatie of team het verschil te maken? Een plek te creëren waar mensen met hart en ziel waardevolle producten maken of diensten leveren? Waar ze niet worden gezien als ‘resources’ maar als unieke mensen met hun eigen waarden, talenten en mogelijkheden? Lees het in ons gratis e-boek.

Mogen bestuurders wakker liggen van hun Raad van Toezicht?

Een Raad van Toezicht biedt de organisatie de mogelijkheid om gebruik te maken van de wijsheid van een groep mensen met verschillende achtergronden en levenservaring, die op gezonde afstand tot de waan van de dag staan, de rust hebben om de complexiteit te overzien en zich te blijven focussen op de essentie. Wat is daar voor nodig? En wie ligt daar wakker van? Lees er meer over in ons gratis e-boek.

Nieuw Organiseren is de toekomst! Wat is de rol van HR?

We zien steeds meer organisaties waarin vaste takenpakketten en functies vervagen. Waarin mensen zijn losgeweekt van hun stoel en in wisselende teams uiteenlopende rollen vervullen. Waarin een sturende rol van managers plaatsmaakt voor gedeeld leiderschap. In dit gratis e-boek lees je hoe HR bijdraagt aan een organisatie die het roer omgooit.