POSTADRES: Coendersweg 39, 9722 GB Groningen
CONTACT: +31 (0)6 55 70 64 37
VOLG ONS:
Top
 

Medezeggenschap

Nieuw Organiseren / Medezeggenschap
MEDEZEGGENSCHAP

Medezeggenschap in beweging

In steeds meer organisaties zien nieuwe organisatievormen ontstaan: minder managementlagen, minder stafafdelingen, minder regels en bureaucratie; relatief kleine zelfsturende teams; organisch ontwikkelen in plaats van reorganiseren. Omdat mensen steeds meer moeite krijgen met de systeemdwang binnen organisaties. Omdat de klant en de professional weer centraal moeten staan, in plaats van de wereld van beleid en procedures. Hierbij passen nieuwe vormen van medezeggenschap. Het klassieke medezeggenschapsorgaan, met haar vaste cyclus van overlegvergaderingen, is niet meer van deze tijd. Er is behoefte aan fundamentele veranderingen in medezeggenschapsland. Maar hoe kan deze beweging vorm en inhoud krijgen? En hoe kan de expeditie naar nieuwe vormen van medezeggenschap er uit zien?

Expeditie medezeggenschap

Het ontwikkelen van nieuwe vormen van (mede)zeggenschap en daarbij passende nieuwe rollen voor Ondernemingsraad, Medezeggenschapsraad of Cliëntenraad, hoe pak je dat aan? De praktijk leert dat daarvoor niet één vaste manier is, er is geen blauwdruk. De boodschap voor bestuurders en medezeggenschapsorganen is: ontwikkel – samen met anderen – stap voor stap je eigen aanpak. We spreken daarom van een Expeditie: veranderingen bewerkstelligen door op onderzoek uit te gaan en nieuwe dingen te ontdekken. Samen met bestuurders, managers en medewerkers onderzoeken hoe de organisatie eruit zou moeten zien en hoe je medewerkers daarbij kunt betrekken. En waar mogelijk ook P&O, de raad van commissarissen, de raad van toezicht en cliënten.

De academie

Onze trainingen

Onze trainingen hebben het karakter van een expeditie, die we op basis van een helder basisprogramma werkenderwijs gezamenlijk vorm en inhoud geven. Wij zorgen voor een inhoudelijk sterk programma, waarbij hard werken en intensief leren worden afgewisseld met ontspanning en reflectie, overgoten met een sausje humor. We hebben diverse trainingen ontwikkeld voor ondernemingsraden, medezeggenschapsraden en cliëntenraden.

DIT HOUDT ONS BEZIG

De meest interessante blogs

We hebben in de afgelopen jaren diverse artikelen en blogs gepubliceerd over medezeggenschap in verandering.

MBA voor functionele dwarsliggers

Om misstanden in organisaties te bestrijden zijn ‘functionele dwarsliggers’ nodig, die tegen de stroom in durven te gaan.

De OR is aan vernieuwing toe!

Veel OR’en houden zich bezig met het beoordelen van plannen van de directie. Dit leidt zelden tot betere besluiten.

De helden van de ondernemingsraad

De Nieuwe OR is een ‘kantelaar’, een voorloper als het gaat om Nieuw Organiseren. Dat vraagt het nodige lef.