Welkom bij Nieuw Organiseren!

Deze algemene voorwaarden omschrijven de regels en voorschriften voor het gebruik van de website van Nieuw Organiseren, gelegen op www.nieuworganiseren.nl.

Door deze website te bezoeken, gaan we ervan uit dat je deze algemene voorwaarden accepteert. Blijf Nieuw Organiseren niet gebruiken als je niet akkoord gaat met alle voorwaarden die op deze pagina worden vermeld.

Cookies

De website maakt gebruik van cookies om je online-ervaring persoonlijker te maken. Door Nieuw Organiseren te openen, stemde je ermee in om de vereiste cookies te gebruiken.

Een cookie is een tekstbestand dat door een webpagina server op je harde schijf wordt geplaatst. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma’s uit te voeren of virussen op je computer te plaatsen. Cookies worden uniek aan jou toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een webserver in het domein dat de cookie aan je heeft uitgegeven.

We kunnen cookies gebruiken om informatie te verzamelen, op te slaan en bij te houden voor statistische of marketingdoeleinden om onze website te laten werken. Je hebt de mogelijkheid om optionele cookies te accepteren of om te weigeren. Er zijn enkele vereiste cookies die nodig zijn voor de werking van onze website. Voor deze cookies is je toestemming niet vereist, aangezien ze altijd werken. Hou er rekening mee dat door het accepteren van vereiste cookies, je ook cookies van derden accepteert, die kunnen worden gebruikt via door derden geleverde services als je dergelijke services op onze website gebruikt, bijvoorbeeld een video weergavevenster van derden dat geïntegreerd is op onze website.

Licentie

Tenzij anders vermeld, bezit Nieuw Organiseren en/of zijn licentiegevers de intellectuele-eigendomsrechten voor alle gegevens op Nieuw Organiseren. Alle intellectuele-eigendomsrechten zijn voorbehouden. Je hebt hier toegang toe vanaf Nieuw Organiseren voor je eigen persoonlijk gebruik, onderworpen aan de beperkingen die in deze algemene voorwaarden zijn vastgelegd.

Je mag geen:

  • materiaal van Nieuw Organiseren kopiëren of opnieuw publiceren;
  • materiaal van Nieuw Organiseren verkopen, verhuren of in sublicentie geven;
  • materiaal van Nieuw Organiseren reproduceren, dupliceren of kopiëren;
  • inhoud van Nieuw Organiseren herdistribueren.

Deze overeenkomst begint op deze datum.

Delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om meningen en informatie op bepaalde delen van de website te plaatsen en uit te wisselen. Nieuw Organiseren filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt geen opmerkingen vóór hun aanwezigheid op de website. Reacties weerspiegelen geen standpunten en meningen van Nieuw Organiseren, zijn agenten en/of affiliate ondernemingen. Opmerkingen weerspiegelen de standpunten en meningen van de persoon die zijn opvattingen en meningen plaatsen. Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, is Nieuw Organiseren niet aansprakelijk voor de opmerkingen of enige aansprakelijkheid, schade of kosten veroorzaakt en/of geleden als gevolg van het gebruik van, en/of het plaatsen van, en/of de verschijning van de reacties op deze website.

Nieuw Organiseren behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen te controleren en alle opmerkingen te verwijderen die als ongepast of beledigend kunnen worden beschouwd of die inbreuk maken op deze algemene voorwaarden.

Je garandeert en verklaart dat:

  • je het recht hebt om de opmerkingen op onze website te plaatsen en beschikt over alle benodigde licenties en toestemmingen om dit te doen;
  • de opmerkingen geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht, inclusief, maar niet beperkt tot, auteursrechten, patenten of handelsmerken van een derde partij;
  • de opmerkingen geen lasterlijk, lasterlijk, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal bevatten;
  • de opmerkingen niet zullen worden gebruikt om zakelijke, onwettige of commerciële activiteiten te promoten.

Hierbij verleen je Nieuw Organiseren een niet-exclusieve licentie voor het gebruiken, reproduceren, bewerken en autoriseren van anderen om je opmerkingen te gebruiken, reproduceren en bewerken in alle vormen, formaten, of media.

Voorbehoud van rechten

We behouden ons het recht voor om te verzoeken dat je alle links of een bepaalde link naar onze website verwijdert. Je stemt ermee in om op verzoek alle links naar onze website onmiddellijk te verwijderen. We behouden ons ook het recht voor om deze algemene voorwaarden en het koppelingsbeleid op elk moment te wijzigen.

Verwijdering van links van onze website

Als je een link op onze website vindt die om welke reden dan ook aanstootgevend is, kun je op elk moment contact met ons opnemen en ons hiervan op de hoogte stellen. We zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar we zijn niet verplicht om rechtstreeks op je te reageren.

We zorgen er niet voor dat de informatie op deze website correct is. We garanderen geen volledigheid of nauwkeurigheid, noch beloven we ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.