Het rendement van standaardtrainingen is vaak laag. Deelnemers bereiden zich onvoldoende voor, de training zelf is wellicht leerzaam en inspirerend, maar het is over het algemeen lastig de nieuwe ideeën en voornemens in de praktijk te brengen. Na een aantal weken blijkt dikwijls dat het aanvankelijke enthousiasme keihard is ingehaald door de waan van de dag. 

Wij hebben daarom een nieuw concept ontwikkeld: de expeditietraining. Een concept waarin de praktijk centraal staat, niet de training. In een expeditietraining ontdek je in 3 tot 7 korte maandelijkse sessies wat er aan de hand is en wat er moet gebeuren. Tussen de sessies door pas je het geleerde meteen toe in de dagelijkse praktijk. Niet probleem-, maar oplossingsgericht: het werkt beter als het leuk is.

Je gaat dus een aantal maanden met elkaar op expeditie. Op weg naar andere, waardegerichte vormen van organiseren, samenwerken en leidinggeven. Er zijn verschillende trainingen beschikbaar: voor bestuurders, directeuren, managers, staffunctionarissen, professionals, toezichthouders en leden van medezeggenschapsorganen.

Korte sessies: haalbaar en effectief

Een belangrijk element van het concept is dat er wordt gewerkt in korte sessies van een dagdeel. In langere sessies is de kans namelijk groot dat je te hoge ambities formuleert en geweldige plannen maakt die vervolgens onhaalbaar blijken te zijn. Ze zijn daardoor eerder demotiverend dan stimulerend.

In korte sessies heb je domweg geen tijd om grootse plannen te maken. Je houdt het praktisch en klein en dat leidt tot haalbare veranderingen, waardoor de effectiviteit van de training enorm toeneemt. Psychologisch onderzoek wijst namelijk uit dat het verstandig is om het bij een of twee doelen te houden. Dat is al moeilijk genoeg.

Meteen aan de slag

Een expeditietraining begint op het moment van inschrijving. Er wordt zo snel mogelijk een verkenningsbijeenkomst georganiseerd, waarin de deelnemers worden bevraagd op wat ze willen bereiken en welke rol de training daarin kan vervullen. Op basis daarvan wordt het programma toegespitst op de dagelijkse praktijk van de deelnemers en de veranderingen waar zij voor staan.

Na de verkenningsbijeenkomst kunnen de deelnemers via een online platform meteen aan de slag met korte praktijkopdrachten die ze helpen bij hun expeditie. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat de deelnemers vanaf moment nul op scherp staan.

VanPlan

Tijdens de training worden de deelnemers vooral zelf aan het werk gezet. Geen grote verhalen, maar aan de slag. De trainers spelen soms de rol van expert, maar vooral ook die van sherpa die helpt en begeleidt. Tijdens de training worden verschillende sporen gevolgd. Sommige worden meer uitgediept dan andere, afhankelijk van de wensen en ambities en van de vraagstukken die zich op dat moment aandienen. 

Iedere sessie eindigt met het opstellen van een ‘VanPlan’, waarin de deelnemers kort en bondig opschrijven wat ze in de komende periode van plan zijn.

Ze worden daarbij ondersteund in de vorm van vragen, opdrachten en ondersteunend materiaal. In de volgende sessie, een maand later, vertellen de deelnemers elkaar, wat er terecht is gekomen van hun plannen. Niet om elkaar de maat te nemen, maar om van elkaar te leren, via de methode van waarderend onderzoeken.

Transfer naar de praktijk

De training wordt afgesloten met een terugkoppelbijeenkomst. In deze sessie kan ook een transfertraject worden uitgestippeld, waarin afspraken worden gemaakt over het vervolg. Zo’n transfertraject kan verschillende vormen aannemen, zoals het opzetten van een digitaal platform, waarin de deelnemers informatie en ervaringen uitwisselen over de voortgang van het ontwikkeltraject. Ook kan worden gestart met een intervisiegroep, waarin de deelnemers de problemen en valkuilen waar ze tijdens het ontwikkeltraject mee worden geconfronteerd, delen en bespreken.

Wat eveneens mogelijk is, is dat de training een train-de-trainer opzet krijgt. De deelnemers kunnen dan binnen hun organisatie zelf expedities opzetten, die ze ondersteunen met korte trainingssessies.

Incompany

De expeditietrainingen worden in principe alleen incompany aangeboden. Een belangrijke reden daarvoor is dat het in moderne organisaties steeds minder gaat om individuen, maar vooral om teams die in wisselende samenstellingen bijdragen aan de organisatiedoelen. Individuele ontwikkeling, teamontwikkeling en organisatieontwikkeling zijn meer dan ooit onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is daarom essentieel deze samen te brengen en tegelijkertijd te stimuleren. De trainingen zijn primair bedoeld om teamleren en organisatieleren te faciliteren.

Een incompany training kan gevolgd worden door een homogeen team, maar ook door een heterogene groep. Vaak gaat het dan om mensen die als voortrekker willen fungeren om bepaalde ontwikkelingen binnen de organisatie op gang te brengen of te versnellen. 

Het kan ook om een team gaan dat bestaat uit mensen uit verschillende organisaties, die voor een korte of langere tijd samenwerken om een bepaald doel te bereiken of een bepaalde cliëntengroep te bedienen. Bijvoorbeeld een projectgroep, een ontwikkelgroep of een wijkteam in het sociaal domein.

En voor organisatienetwerken

Een beperkt aantal trainingen wordt niet alleen incompany aangeboden, maar ook aan netwerken die gericht zijn op samenwerking, verbinding en kennisdeling tussen organisaties. Het uitgangspunt daarbij  is dat je altijd met minimaal twee mensen uit dezelfde organisatie deelneemt, om de transfer naar de praktijk te bevorderen.

In deze trainingen wordt expliciet gebruikgemaakt van de verscheidenheid die de deelnemers meenemen aan achtergrond, werkveld en ervaring. Leren van en met elkaar. Niet het wiel zelf uitvinden als dat niet nodig is: oplossingen liggen soms voor het oprapen bij andere organisaties. Succesverhalen uitwisselen, maar ook aandacht voor mislukkingen en rafelrandjes. 

Meer weten over onze expeditieprogramma’s?

Bekijk ons programma-aanbod!

Expeditietrainingen