POSTADRES: Coendersweg 39, 9722 GB Groningen
CONTACT: +31 (0)6 55 70 64 37
VOLG ONS:
Top
 

Blog

Mag een leider ook een loser zijn?

Onze leiders moeten voorbeeldgedrag tonen en van onbesproken gedrag zijn, zeggen we. Maar dat lukt niet altijd. Gelukkig maar…

MBA voor functionele dwarsliggers

Om misstanden in organisaties te bestrijden zijn ‘functionele dwarsliggers’ nodig, die tegen de stroom in durven te gaan.

Lentekriebels organiseren, kan dat?

Je krijgt lentekriebels als je dingen doet die energie geven, waar je een goed gevoel van krijgt, waar je lol in hebt, waar je talent voor hebt.

Op expeditie naar meer zelfsturing

Als we zelfsturing in willen voeren moet je beginnen met het beantwoorden van een aantal vragen…

Leiderschap in andere culturen

Tijdens een opdracht in Vietnam werd mij gevraagd of we het gesprek aan konden gaan over leiderschap.

Adviseren in het buitenland

Werken in een andere cultuur begint met het stellen van vragen, niet met het etaleren van je eigen deskundigheid.

Organisaties onderdrukken je passie

De bedrijfskunde en andere managementwetenschappen hebben organisaties veel te rationeel gemaakt.

Inspirerend toekomstperspectief?

Voor veel medewerkers zijn de missie en visie een ver-van-mijn-bed show of zelfs een bron van ergernis.

Vergrijzing en vernieuwing

Samenwerking tussen jonge mensen en grijze koppen is de beste garantie voor succesvolle veranderingen.

P&O: terug naar de bedoeling

P&O, kom uit de vergaderzaal en uit je kantoor. Lever een bijdrage aan het primaire proces op de werkvloer!

Organisatiemodellen vervuilen je blik

Concepten en modellen gaan een eigen leven leiden en schuiven als het ware tussen ons en de realiteit in.

Stip op de horizon of fata morgana?

Op weg naar de stip op de horizon. Een benadering van strategie met een aantal misvattingen en gevaren.

Bullshit-strategie

Managementjargon: vaag en abstract, de vluchtheuvel voor de manager die niet durft over te steken.

Toezicht met vertrouwen

Vertrouwen is een centraal principe in het moderne toezicht. Tegelijkertijd is dit ook het meest lastige principe.

Nieuw Organiseren: op expeditie

Organisatieontwikkeling als avontuurlijke expeditie waarin je met elkaar op onderzoek uitgaat en dingen ontdekt.

Transformatie en vertrouwen

Kunnen we vertrouwen in de burger als uitgangspunt nemen bij de transformatie in het sociaal domein?

De OR is aan vernieuwing toe!

Veel OR’en houden zich bezig met het beoordelen van plannen van de directie. Dit leidt zelden tot betere besluiten.

De helden van de ondernemingsraad

De Nieuwe OR is een ‘kantelaar’, een voorloper als het gaat om Nieuw Organiseren. Dat vraagt het nodige lef.

OR vindt zichzelf opnieuw uit

Geen geneuzel over instemmingsrecht- en adviesrecht maar blijven opletten of het besluitvormingsproces klopt.

Nieuwe helden (1)

Zinloze regels en targets. Machtsmisbruik. Om dit soort misstanden te bestrijden is heldengedrag nodig.

Nieuwe helden (2)

Zinloze regels en targets. Machtsmisbruik. Om dit soort misstanden te bestrijden is heldengedrag nodig.

Gezocht: helden op het werk

Twee boeken die je bij de keel grijpen en verplichte kost zouden moeten zijn voor managers en adviseurs.

De roep om de leider

Natuurlijk is het mooi om geïnspireerd te raken. Maar de prijs is hoog als we van onszelf volgers maken.

Organiseren vanuit vertrouwen

Een centraal principe bij nieuw organiseren is het begrip vertrouwen. Tegelijkertijd is dit ook het meest lastige principe.

Werkt de decentralisatie?

Gemeenten pakken hun nieuwe taken in het sociaal domein nog vaak op een bureaucratische manier op.

Democratisch gedoe

Besturing van je eigen werk is veel waardevoller dan medezeggenschap over de besturing van de organisatie.

OR: bureaucratie of vertrouwen?

Als je als OR een cultuur van vertrouwen wil, moet je vertrouwen geven en je niet overal mee willen bemoeien!

Gelijkvormig of gelijkwaardig?

Over kerstpakketten is altijd gezeur. Iedereen wil iets anders en daar kunnen organisaties slecht mee omgaan.

Control in bezuinigingstijd

De controller heeft in bezuinigingstijd een belangrijke taak: weerstand bieden aan het logische sturen op kosten.

Organisatie: gesmeerde machine?

We hebben organisaties zo ingewikkeld gemaakt dat niemand meer begrijpt waar ze nu eigenlijk voor zijn bedoeld.

Minimal control

Minimal control: het controlproces zelf effectief en efficiënt vorm geven. Zouden er controllers zijn die dat niet willen?

Vaarwel, klassieke controller

Allerlei fraudegevallen laten zien dat de klassieke controller onvoldoende zekerheid biedt. Is er een alternatief?

Dat doen we hier niet, jongeman!

De parabel van de aap en banaan leert dat cultuurpatronen bijna niet te veranderen zijn. Maar is dat wel zo?

Cultuurverandering? Leuk!

Acht vuistregels voor cultuurverandering. Als je doet wat je deed krijg je wat je kreeg. Denk niet te veel voor anderen.

Oordelen helpt niet

Een belangrijk deel van mijn opvoeding bestond er uit dat mij geleerd werd wat goed is en wat slecht. En nu?

Ontwikkelingen op z’n Belgisch

Tijdens een vakantie in Gent stuitte ik op een fascinerend miljoenenproject: het elektronisch invaliditeitsdossier.

Wat wij kunnen leren van dolfijnen

Dolfijnen leven, net als wij, in een complexe wereld maar weten daar met meer lichtheid en souplesse mee om te gaan.

Wie denkt vanuit de hiërarchie?

Ook in organisaties zonder bazen is er behoefte aan waardering door iemand die hoger in de hiërarchie staat…

Hou op met draagvlak creëren

Waarom werkt het mooie plan niet? Is er gebrek aan draagvlak? Of is er iets anders aan de hand?

Gemeente, luister naar de klant!

Klantgerichtheid verbeteren kan simpel: naar de mensen toe en ‘gewoon’ met ze gaan praten.

Het Nieuwe Werken gaat veel dieper!

Veel organisaties kiezen voor Het Nieuwe Werken. Maar dit vereist een fundamentele omslag in denken en doen!

Functioneringsgesprekken, wie?

Wat mij betreft is een zelfsturend team vooral ook zelfsturend in de eigen bekwaamheid als team.

Samen stuurloos

Op basis van een grote gemene deler aan de slag gaan kan wel bij het organiseren van een buurt-barbecue, maar…

Controle en compliance

De publieke sector zou veel goedkoper zijn als we het hele circus van controle en compliance zouden schrappen.