Deze column is ook gepubliceerd op managementsite.nl.

Leiderschap, is dat universeel?

In een vorige column schreef ik over de toepassing van onze organisatieprincipes in andere culturen. “Ik ben ervan overtuigd dat wij eigenlijk meer kunnen leren van de andere culturen” dan zij van ons, schreef ik.

Tijdens een opdracht in Vietnam werd er aan mij gevraagd of we het gesprek aan konden gaan over leiderschap en hoe wij dat vorm geven en wat daarin succesvol is. Ik heb gekozen voor de insteek van dienend leiderschap omdat ik vermoedde dat dat het dichtst bij hen zou staan. We voerden een mooi gesprek over leiderschap in andere culturen aan de hand van de kwaliteiten uit het boek Servant Leadership van Robert K. Greenleaf.

1. Authentiek zijn.
Be yourself in a world which tries to change you is a great merit.” ~ Waldo Emerson

2. Bescheidenheid.
“It is important to keep asking questions. Curiosity is essential.” ~ Albert Einstein

3. Verantwoordelijkheid.
“People will grow when the leaders try to understand them and accept them as the are. Although they are judges on what they achive.” ~ Robert Greenleaf

4. Empowerment.
Let the one who wipes the floor choose his own broom.” ~ Howard Behar

5. Vergevingsgezindheid.
“To stay angry is like holding a hot charcoal which you want to throw to somebody else: you are the one who will burn his hand.” ~ Buddha

6. Waardering.
“Appreciation can make a day a good day and even change a life. When you are prepared to give appreciation in words, that is all what is needed.” ~ Margaret Cousins

7. Moed.
“You need courage to stand up and speak for yourself; you also need courage to sit still and listen.” ~ Winston Churchill

8. Vertrouwen.
“It is almost impossible to have good outcomes/output without trust. When there is no trust the passion will pass away and fear will come instead.”

In het gesprek dat we voerden viel mij een aantal zaken op.

In de eerste plaats dat deze kwaliteiten universeel lijken te zijn. Ook voor mijn Vietnamese gesprekspartners boden ze een mooie ingang om met andere ogen naar hun werk te kijken.

In de tweede plaats dat ze voor mijn gesprekspartners vanzelfsprekend waren. In onze organisaties is het niet altijd gemakkelijk om authentiek te zijn en vragen mensen zich af of bescheidenheid, vergevingsgezindheid en vertrouwen altijd wenselijk zijn. Daar niet. Daar gaat het meteen om de vraag: hoe doen we dat dan?

In de derde plaats ging het gesprek ook over macht. “Waarom staat dat er niet bij?”, vroegen ze. “Net als het woord ‘seks’ in het victoriaanse tijdperk is het woord ‘macht’ in onze bureaucratieën taboe”, schrijft Joop Swieringa in zijn prachtige boekje Inburgeringscursus voor managers. “Managementtaal is naast verdoezeltaal ook machtstaal.”

Wat ik van mijn Vietnamese gesprekspartners leerde, is dat je gewoon moet zeggen waar het om gaat.

Programma Betekenisvol Leiderschap

Voor leidinggevenden die meer zin willen geven aan hun werk en dat van anderen.

Verbindend leiderschap