Jan de Jonge

Home/Expeditietrainingen/Op weg naar betekenis

Op weg naar betekenis
Leidinggeven aan transformaties

In deze expeditietraining helpen we organisaties binnen zorg, onderwijs en overheid om een transformatie tot stand te brengen: een proces van binnenuit waarbij de mens weer centraal komt te staan.

Even kennismaken

Jan de Jonge

Ruim 25 jaar ervaring als organisatieadviseur en coach binnen overheid, zorg en onderwijs.

Harro Labrujere
Harro Labrujere

Home/Expeditietrainingen/Op weg naar betekenis

Op weg naar betekenis
Leidinggeven aan transformaties

In deze expeditietraining helpen we organisaties binnen zorg, onderwijs en overheid om een transformatie tot stand te brengen: een proces van binnenuit waarbij de mens weer centraal komt te staan.

Even kennismaken

Harro Labrujere

Heeft veel ervaring met sociale innovaties,
samenwerken vanuit waarden en ondernemen in het sociaal domein.

Cynthia Meevis
Cynthia Meevis

Home/Expeditietrainingen/Op weg naar betekenis

Op weg naar betekenis
Leidinggeven aan transformaties

In deze expeditietraining helpen we organisaties binnen zorg, onderwijs en overheid om een transformatie tot stand te brengen: een proces van binnenuit waarbij de mens weer centraal komt te staan.

Even kennismaken

Cynthia Meevis

Begeleidde een transitie bij een grote hulpmiddelen­leverancier. Oprichter van het Nationaal Hulpmiddelen Fonds

Kleis Pit

Home/Expeditietrainingen/Op weg naar betekenis

Op weg naar betekenis
Leidinggeven aan transformaties

In deze expeditietraining helpen we organisaties binnen zorg, onderwijs en overheid om een transformatie tot stand te brengen: een proces van binnenuit waarbij de mens weer centraal komt te staan.

Even kennismaken

Kleis Pit

Heeft zijn sporen verdiend in fusie-, veranderings- en ontwikkeltrajecten in de zorg en in het sociaal domein.

Titel

Home/Expeditietrainingen/Op weg naar betekenis

Op weg naar betekenis
Leidinggeven aan transformaties

In deze expeditietraining helpen we organisaties binnen zorg, onderwijs en overheid om een transformatie tot stand te brengen: een proces van binnenuit waarbij de mens weer centraal komt te staan.

Wat levert deze training jullie op?

  • Jullie hebben een beeld van de transformatie die bij jullie nodig is. Een gezamenlijke droom met een gedeelde ambitie.

  • Jullie weten wanneer je wel en niet moet ingrijpen op het werk van professionals.

  • Jullie zijn meer in verbinding gekomen met jezelf en met de ander. Jullie hebben meer zicht gekregen op je eigen en elkaars drijfveren, waarden, overtuigingen en visie.

  • Jullie hebben tools in handen om een transformatie binnen je eigen context te bewerkstelligen en je weet hoe je deze kunt overdragen aan andere friskijkers en kantelaars.

  • Jullie hebben een goed beeld gekregen van de factoren die de binnen jullie organisatie de noodzakelijke transformatie belemmeren, maar ook handvatten hoe je daar mee om kunt gaan.

In het kort

De expeditietraining is een nieuw, door ons ontwikkeld concept, waarbij wij jullie met onze expertise ondersteunen bij de ontwikkeling naar meer impact en betekenis.

  • Verandering & Transformatie

  • Vanaf € 875 p.p.

  • Max. 12 deelnemers

  • 7 dagdelen

  • Incompany

Voor wie is deze training bedoeld?

We hebben deze training ontwikkeld voor mensen die een voortrekkersrol willen vervullen in het tot stand brengen van een diepgaande transformatie binnen hun organisatie.

Dit kan een homogene groep zijn: bijv. een groep teamleiders of leden van een professioneel team. Het kan ook een heterogene groep zijn: een dwarsdoorsnede van de organisatie, een groep voorlopers, een ‘verandergroep’. Zo’n groep kan organisatie- of sectoroverstijgend zijn. Denk bijvoorbeeld aan een samenwerkingsverband tussen onderwijs, gemeenten en jeugdhulp of een multidisciplinair wijkteam.

Hoe ziet de training er uit?

We ontwikkelen voor jullie een expeditietraining op maat met een helder routeplan, dat wordt opgebouwd uit een combinatie van de volgende vijf sporen:

Spoor 1

Wat is de essentie van jullie transformatie? Op REIS: de rol van regie, eenvoud, inclusie/integraliteit en samenwerking. Wat is onze droom? Wat zijn de vooruittrekkende en tegenwerkende elastiekjes? Welke stappen kunnen we nu meteen al zetten?

Spoor 2

In verbinding met jezelf en met de ander. Wie ben jij? Welke waarden hanteer je? Welke visie heb jij en hoe kijk je naar zorg/onderwijs/de publieke zaak? Wat is voor jou de essentie? Echte verbinding met de ander. Er-zijn, als leider of als professional. De logische niveaus van Bateson. De presentietheorie en het gevaar van reductionisme.

Spoor 3

Congruentie. Wat je ‘buiten’ wilt, is ‘binnen’ ook nodig. Als je wilt dat cliënten/leerlingen/burgers zelfredzaam zijn, moeten je eigen mensen dat ook zijn. Als je wilt dat cliënten zichzelf mogen zijn (in plaats van patiënt met aandoening A, leerling met een achterstand in B, burger met een lastige vraag over C), dan geldt dat ook voor je eigen mensen: de collega zien als compleet mens in plaats van als ‘functionaris’. Als je wilt dat cliënten zich in vrijheid mogen ontwikkelen, geldt dat ook voor je eigen mensen. Hoe zit dat bij jullie?

Spoor 4

Wat zijn de factoren binnen de organisatie die de transformatie naar menselijke zorg/onderwijs waarbij de leerling centraal staat/burgergerichte overheid belemmeren? Traditioneel versus innovatief organiseren. Systeemwereld versus leefwereld. Waar staat jullie organisatie? Welke stappen kunnen we zetten?

Spoor 5

De organisatie als netwerk van verbonden professionals. Welke professionele belemmeringen kunnen de transformatie in de weg staan? Wat kenmerkt ‘de professionele professional’? Mag je je als echte professional laten leiden door organisatorische belemmeringen? Het ontwikkelen van professionele moed.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Ben je geïnteresseerd in een incompany training en wil je weten wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen? Neem dan gerust contact met ons op, we helpen je graag verder.