Eric Edens

Eric begeleidt duurzame verandering en vernieuwing bij gemeenten met Menselijk Verantwoord Veranderen als uitgangspunt. Hij was manager van een Kenniscentrum Medezeggenschap.