Cees Oprins

Cees is academisch geschoold op bedrijfskundig, onderwijskundig en bestuurskundig gebied. Hij werkte in uiteenlopende management- en bestuursfuncties en was programmaleider leren & ontwikkelen in de zorg. Eindredacteur van het Leren is altijd Werk- en leerboekje.