POSTADRES: Coendersweg 39, 9722 GB Groningen
CONTACT: +31 (0)6 55 70 64 37
VOLG ONS:
Top
 

Onderwijstrajecten

Nieuw Organiseren / Onderwijs / Onderwijstrajecten
ONDERWIJSTRAJECTEN

Expedities in het onderwijs

We hebben ruime ervaring met organisatieontwikkeling binnen het onderwijs. Hieronder een kleine greep uit de trajecten die we in de afgelopen jaren binnen het onderwijs hebben begeleid.

Consent – blik op de toekomst

We hebben Consent (32 basisscholen in Twente) begeleid bij het ontwikkelen van een nieuwe koers, uitmondend in een strategisch perspectief: blik op de toekomst (.PDF). Op basis hiervan hebben we een traject opgezet dat uitgaat van vertrouwen in medewerkers en geloof in de vernieuwingskracht die er binnen de scholen aanwezig is.

Het resultaat: meer energie en enthousiasme, een betere samenwerking tussen scholen en een stijgend leerlingenaantal. Lees ons blog over het traject bij Consent: sturen door los te laten.

Liudger – versterken, vernieuwen en verbinden

We hebben stichting CSG Liudger (5 VO scholen in Oost-Friesland) in een kort, intensief traject ondersteund bij hun strategisch beleidsproces. Dit heeft geleid tot een nieuw strategisch perspectief, waarin de koers voor de komende jaren is vastgelegd, onder de titel versterken, vernieuwen en verbinden (.PDF).

Faculteit Rechtsgeleerdheid VU – op koers

De Faculteit wilde een helder onderwijs- en onderzoeksprofiel ontwikkelen en vroeg ons daarbij te ondersteunen. In dat kader hebben we onder meer een Koersconferentie georganiseerd, waarin alle relevante stakeholders met elkaar van gedachten wisselden over de strategische keuzes en de  betekenis daarvan.

Decaan Elies van Sliedregt zei er hier het volgende over: “Deze Koersconferentie heb ik ervaren als een van de hoogtepunten van mijn decanaat. Vertrouwen op de denkkracht van de organisatie, je laten overtuigen door argumenten van de ander en daar beleid op aanpassen; misschien een open deur, maar voor mij een nieuw inzicht en wijze les.”

Arlanta – kinderen de wereld leren lezen

Stichting Arlanta (16 scholen in Noord-Oost Friesland) heeft de principes van de expeditiebenadering omarmd en een belangrijke plek gegeven in haar ontwikkelingstraject. Het startschot lag in een onderwijscafé waarin de contouren werden bepaald van het nieuwe strategisch perspectief met de titel kinderen de wereld leren lezen (.PDF). Dit heeft geleid tot een groot aantal vernieuwingen. Bij een aantal daarvan zijn we betrokken geweest.

Zo hebben we een aantal scholen ondersteund bij de invoering van nieuwe onderwijsconcepten. Ook hebben we expeditiegroepen opgezet die plannen op stichtingsniveau ontwikkelen. Verder hebben we de Raad van Toezicht geholpen bij het vormgeven aan waardegericht toezicht.

VCBO Kollumerland – kinderen praten mee

Bij VCBO Kollumerland (8 basisscholen in Oost-Friesland) hebben we een nieuw strategisch perspectief ontwikkeld. Daarvoor hebben we een onderwijscafé georganiseerd, waar ook ouders en leerlingen aan deelnamen. In dit filmpje zie je een impressie.

We hebben het strategisch perspectief niet alleen neergelegd in een boekje, maar we hebben het ook op een andere wijze verbeeld. Kijk hier om te zien hoe we dit hebben gedaan.

In 2019 is VCBO Kollumerland gefuseerd met Arlanta. We hebben daarvoor een fusiedocument (.PDF) opgesteld.

De Zuidsprong – een sprong in je leven

We hebben basisschool De Zuidsprong in Enschede geholpen om een start te maken met de ontwikkeling tot alles-in-een-school.

We hebben twee conferenties georganiseerd waarin het team samen met ouders, buurtbewoners en samenwerkingspartners een concreet plan van aanpak heeft gemaakt. Lees ons blog over dit traject: expeditie naar nieuw schoolconcept.

Marcant – op weg naar geluk

We hebben Marcant (18 basisscholen in Twente) geholpen een nieuw strategisch perspectief te ontwikkelen onder de titel op weg naar geluk (.PDF).

Bijzonder was dat ook leerlingen mee mochten denken over de koers van de stichting. We deden dat in de vorm van een onderwijscafé.

OVERIGE TRAJECTEN IN HET ONDERWIJS

We hebben in de afgelopen jaren ook opdrachten uitgevoerd bij:

 • Pabo Windesheim
 • CBO Noardwest Fryslân
 • ROC Friese Poort
 • Kentalis Guyotschool voor VSO
 • Piter Jelles Ynsicht
 • RSG Wolfsbos
 • Lauwers College
 • Stichting Brigantijn
 • Veluwse Onderwijsgroep
 • Roelof van Echten College
 • ISK Groningen
 • Dockinga College