POSTADRES: Coendersweg 39, 9722 GB Groningen
CONTACT: +31 (0)6 55 70 64 37
VOLG ONS:
Top
 

Onderwijstrajecten

Nieuw Organiseren / Onderwijs / Onderwijstrajecten
ONDERWIJSTRAJECTEN

Expedities in het onderwijs

We hebben ruime ervaring met organisatieontwikkeling binnen het onderwijs. Hieronder een kleine greep uit de trajecten die we in de afgelopen jaren binnen het onderwijs hebben begeleid.

Onderwijstrajecten 1
Consent - Blik op de toekomst

We hebben stichting Consent (32 basisscholen in Twente) geholpen bij de ontwikkeling van een nieuw strategisch perspectief. Dit verscheen onder de titel ‘Blik op de toekomst’.

Op basis hiervan hebben we een traject opgezet dat uitgaat van vertrouwen in medewerkers en geloof in de vernieuwingskracht die er binnen de scholen aanwezig is. Dit heeft geleid tot meer energie en enthousiasme, een betere samenwerking en meer leerlingen.

Consent kenmerkt zich door veel onderwijsconcepten en ambitie als bindmiddel.

Onderwijstrajecten 2
Arlanta - Kinderen de wereld leren lezen

Stichting Arlanta (16 scholen in Friesland) heeft de principes van de expeditiebenadering omarmd en een belangrijke plek gegeven in haar ontwikkelingstraject.

Het startschot lag in een onderwijscafé waarin de contouren werden bepaald van het nieuwe strategisch perspectief met de titel kinderen de wereld leren lezen. Dit heeft geleid tot een groot aantal vernieuwingen.

We hebben scholen ondersteund bij de invoering van nieuwe onderwijsconcepten. We hebben expeditiegroepen opgezet die plannen op stichtingsniveau ontwikkelen. Ook hebben we de Raad van Toezicht geholpen bij het vormgeven aan nieuw toezicht.

Onderwijstrajecten 3
Stichting Brigantijn - Op weg naar geluk

Ook de Stichting Brigantijn (18 basisscholen in Twente) hebben wij geholpen een nieuw strategisch perspectief te ontwikkelen: ‘Op weg naar geluk’.

Bijzonder was dat ook leerlingen mee mochten denken over de koers van de stichting. Dit is waarschijnlijk uniek in Nederland, maar het zou eigenlijk de gewoonste zaak van de wereld moeten zijn. Immers, onderwijs is er voor de kinderen.

Onderwijstrajecten 4
VCBO Kollumerland - Kinderen praten mee

Een vergelijkbaar traject hebben we uitgevoerd bij VCBO Kollumerland (8 basisscholen). Ook hier is een nieuw strategisch perspectief ontwikkeld, samen met ouders en leerlingen.

In dit filmpje zie je een impressie van het onderwijscafé en hier zie je welke opdracht de kinderen ter voorbereiding mee hebben gekregen.

We hebben het strategisch perspectief niet alleen neergelegd in een boekje, maar we hebben het ook op een andere wijze verbeeld. Bekijk de YouTube video om te zien hoe we dit hebben gedaan.

Onderwijstrajecten 5
De Zuidsprong - Een school voor de hele buurt

We hebben basisschool De Zuidsprong in Enschede geholpen om een start te maken met de ontwikkeling tot alles-in-een-school.

De alles-in-een-school is er voor kinderen, ouders en buurtgenoten. Je kunt er op elk moment zomaar binnenlopen en er is ruimte om naar je verhaal te luisteren. Een school die een bijdrage wil leveren aan het leefklimaat in de wijk.

We hebben twee conferenties georganiseerd waarin het team samen met ouders, buurtbewoners en samenwerkingspartners een concreet plan van aanpak heeft gemaakt.

Onderwijstrajecten 6
Onderwijstrajecten 7
Fusie - Op weg naar een nieuwe cultuur

We zijn betrokken bij de samenvoeging van de stichtingen Marcant-BSV en KOMT.

Hoe vormen we een nieuwe organisatie, gebaseerd op de principes van nieuw organiseren, waarin we de kracht van twee uiteenlopende culturen optimaal benutten?

Voor Arlanta en VCBO Kollumerland hebben we een fusiedocument opgesteld. Over cultuurveranderingen hebben we eerder dit blog geschreven.