Expeditie Onderwijs

Wij richten ons op verbetering van onderwijsorganisaties: duurzame ontwikkeling van binnenuit.

Remco Wielens

Remco Wielens

Ruim 15 jaar ervaring als adviseur, coach en verbeelder.

Neem contact op

De expeditieaanpak

Niet van bovenaf bepalen wat er moet gebeuren, maar nieuwsgierig met elkaar op onderzoek uitgaan, nieuwe dingen ontdekken en doorvoeren in de dagelijkse praktijk. Geen uitgebreide analyses en plannen maar werkenderwijs ontwikkelen, waarbij denken en doen hand in hand gaan. Je vooral richten op plekken waar energie zit en beweging mogelijk is. Ontwikkeling als een interessant, gezamenlijk avontuur.

Onze expeditieprogramma’s

We hebben hier verschillende expeditieprogramma’s voor ontwikkeld, die een paar maanden tot een half jaar duren. We starten met een korte verkenningsbijeenkomst, waarin we met het hele team of een kleine representatieve expeditiegroep het doel en de opzet bepalen. Op basis daarvan spitsen wij het programma toe op de specifieke vragen en uitdagingen die jullie hebben, binnen de context waarin jullie school(bestuur) zich bevindt.

Na de verkenningsbijeenkomst kun je via een online platform meteen aan de slag met eenvoudige praktijkopdrachten die helpen bij jullie expeditie. In een combinatie van korte workshops en online-sessies ontdek je wat er aan de hand is en wat er moet gebeuren. Tussen de sessies door pas je het geleerde meteen toe in de dagelijkse praktijk. Niet probleem-, maar oplossingsgericht: het werkt beter als het leuk is. Iedere sessie eindigt met een ‘VanPlan’, waarin je kort en bondig opschrijft wat je van plan bent. Het programma wordt altijd afgesloten met een borgingsdocument dat meestal een simpele set aan gezamenlijke afspraken bevat. Je kunt kiezen uit tien plus één verschillende expedities.

Expeditie Teamwerk

Expeditie Teamwerk is een programma waarin je met elkaar een professionele cultuur ontwikkelt. Dat is een cultuur waarin jullie als team, ondersteund door de schoolleiding, actief samenwerken om het onderwijs te verbeteren. Beter worden door in een krachtig team van en met elkaar te leren. Samenwerken, feedback, reflecteren en ontwikkelen. Onderdeel van het programma is het spel Team aan Zet.

Expeditie Leiderschap

Expeditie Leiderschap is een programma dat schoolleiders helpt om de omslag te maken van management naar waardengestuurd leiderschap. Daarin stuur je niet op de wijze van uitvoeren, maar op visie en kwaliteit. Waardengestuurde leiders helpen schoolteams om de afgesproken doelen te realiseren en spreken ze daarop aan. Ze geven richting, faciliteren, geven vertrouwen en bieden ruimte.

Expeditie Koersplan

Expeditie Koersplan is een programma dat gericht is op de ontwikkeling van een strategisch perspectief of beleidsplan voor het schoolbestuur. In het kader van dit programma worden een of meer onderwijscafés georganiseerd, een werkvorm waarbij iedereen wordt uitgenodigd om op een ongedwongen manier ervaringen, inzichten en kennis uit te wisselen. Onderdeel van het programma is het spel Bestuur op Koers.

Expeditie Schoolplan

Expeditie Schoolplan is een programma waarin het hele team wordt betrokken bij het ontwikkelen van het schoolplan. Het resultaat is een plan dat dient als inspirerend perspectief, vertaald in concrete stappen waar je graag mee aan de slag gaat. Het wordt vertaald in een vorm die voor iedereen zichtbaar is en levend wordt gehouden. Als onderdeel van het programma worden verschillende werk- en spelvormen ingezet.

Expeditie Ouderschap

Expeditie Ouderschap is een programma om alle ouders bij de school te betrekken. Het gaat om het vergroten van de betrokkenheid en participatie van ouders en om beter met ouders om te gaan, ook met ‘lastige’ ouders. Onderdeel van het programma is het spel Ouders in Beeld.

Expeditie Leerling

Expeditie Leerling is een programma waarin je leert om de leerling écht centraal te zetten. Het gaat daarbij onder meer om het bevorderen van eigenaarschap en het voeren van effectieve leerlinggesprekken, waarin je niet over, maar mét de leerling praat. Onderdeel van het programma is het spel Leerling Centraal, dat je op verschillende niveaus kunt spelen.

Expeditie Focus

Expeditie Focus is een programma voor teams die zich willen laten leiden door de bedoeling of de kern van onderwijs en die de ballast die daar geen bijdrage aan levert zoveel mogelijk van zich af willen schudden. Je leert scherpe doelen te formuleren en heldere prioriteiten te stellen. Je grenzen te bewaken en nee te zeggen. Van werkstress naar werkplezier.

Expeditie Staf

Expeditie Staf is een programma dat staffunctionarissen helpt om te ontzorgen zonder te onteigenen. Van voorschrijvend naar faciliterend. Niet denken voor de ander of willen bepalen wat goed is voor de organisatie. Geen betweterige adviezen, maar de goede vragen stellen en concrete bijdragen leveren aan het bereiken van organisatie- en teamdoelen. Van de tribune af en meedoen.

Expeditie Medezeggenschap

Expeditie Medezeggenschap is een programma waarin je met elkaar nieuwe vormen van participatie en (mede)zeggenschap ontwikkelt. Geen klassieke, reactieve medezeggenschapsraad, maar een frisse, actieve (G)MR in de rol van meedenker, pionier, netwerker of procesregisseur – en waar nodig als waakhond.

Expeditie Toezicht

Expeditie Toezicht is een programma voor eigentijdse Raden van Toezicht die open staan voor vernieuwingen en willen reflecteren op hun eigen rol daarin. Het helpt toezichthouders om zich bewust te zijn van de mogelijkheden en beperkingen van hun positie, met nieuwe inzichten over toezichthouden, gecombineerd met praktische handvatten en tools.

Expeditie X

Expeditie X is een programma dat kan bestaan uit een combinatie van elementen uit de andere programma’s. Het kan ook een programma zijn dat 100% voor jullie op maat wordt gemaakt. Mogelijke onderwerpen zijn bijvoorbeeld een fusie of de ontwikkeling van een IKC of een Brede School.

In iedere expeditie speelt ‘het goede gesprek’ een belangrijke rol. Hiervoor hebben wij uiteenlopende werk- en spelvormen ontwikkeld.

Meer informatie over ‘het goede gesprek’

Voor de verschillende programma’s zijn er verschillende vormen van begeleiding mogelijk. Je kunt kiezen voor een externe expeditieleider, maar ook voor een interne expeditieleider, die instructies en begeleiding van ons ontvangt. Ook is een mengvorm mogelijk.

Ben je geïnteresseerd?

Ben je geïnteresseerd en wil je weten wat wij voor jou kunnen betekenen? Bel of mail ons. We helpen je graag verder.