Nieuw Organiseren boekje gratis downloaden

Een boekje waarin we kort en bondig onze visie op Nieuw Organiseren beschrijven en laten zien hoe je ermee aan de slag kunt gaan. We schrijven over doel en principes, congruentie en ontspanning, mens- en organisatiebeelden, sturing en zelfsturing, management en staf. Ook gaan we in op toezicht en medezeggenschap. We geven aan hoe een expeditie er uit kan zien en welke nieuwe methoden en instrumenten je daarbij kunt gebruiken. Ook bieden we een overzicht van onze belangrijkste inspiratiebronnen.