Functioneringsgesprekken, wie?

harro-labrujere

Harro Labrujere

Harro heeft veel ervaring met sociale innovaties, samenwerken vanuit waarden en ondernemen in het sociaal domein. Medeoprichter en partner van Nieuw Organiseren en bestuurder van Kringwijs, een organisatie die werkt aan een samenleving waarin mensen verantwoordelijkheid nemen. Hij schreef het boek ‘Bouwen op sociale veerkracht’.

Functioneringsgesprekken, wie?

Op LinkedIn opende ik een discussie met een vraag over functioneringsgesprekken in een organisatie met zelfsturende teams. Wat mij betreft is een zelfsturend team vooral ook zelfsturend in de eigen bekwaamheid als team. Een individueel functioneringsgesprek kan dat principe ondergraven, immers: de teamverantwoordelijkheid is niet te herkennen als een leidinggevende een functioneringsgesprek aangaat met een van de teamleden.

Wanneer er werkelijk sprake is van zelfsturing, bewaakt het team het functioneren van de leden en neemt het team de verantwoordelijkheid om daarover het gesprek met elkaar te voeren. De leidinggevende spreekt het team als geheel aan. Als een van de teamleden onvoldoende functioneert, is dit primair een probleem van het team als geheel. Het team zoekt een oplossing en als het er niet uitkomt is een leidinggevende er om dan bij te betrekken. Voor leidinggevenden betekent dit leidinggeven op afstand, alleen dan betrokken zijn wanneer het team geen eigen oplossingen heeft.

Dus als de vraag is hoe functioneringsgesprekken er dan uitzien: de leidinggevende spreekt het team als geheel op het functioneren aan en ondersteunt waar mogelijk het team om binnen het team iedereen te betrekken en aan te spreken, gebruikmakend van elkaars kwaliteiten en diversiteit.

Deel deze blog via social media: