Blogs

Mag een leider ook een loser zijn?

Mag een leider ook een loser zijn?

Onze leiders moeten voorbeeldgedrag tonen en van onbesproken gedrag zijn, zeggen we. Maar dat lukt niet altijd. Gelukkig maar... Lees verder...
MBA voor functionele dwarsliggers​

MBA voor functionele dwarsliggers​

Om misstanden in organisaties te bestrijden zijn ‘functionele dwarsliggers’ nodig, die tegen de stroom in durven te gaan. Lees verder...
Lentekriebels organiseren, kan dat?

Lentekriebels organiseren, kan dat?

Je krijgt lentekriebels als je dingen doet die energie geven, waar je een goed gevoel van krijgt, waar je lol in hebt, waar je talent voor hebt. Lees verder...
P&O: terug naar de bedoeling

P&O: terug naar de bedoeling

P&O, kom uit de vergaderzaal en uit je kantoor. Lever een bijdrage aan het primaire proces op de werkvloer! Lees verder...
De OR is aan vernieuwing toe!

De OR is aan vernieuwing toe!

Veel OR’en houden zich bezig met het beoordelen van plannen van de directie. Dit leidt zelden tot betere besluiten. Lees verder...
De helden van de ondernemingsraad

De helden van de ondernemingsraad

De Nieuwe OR is een ‘kantelaar’, een voorloper als het gaat om Nieuw Organiseren. Dat vraagt het nodige lef. Lees verder...
OR: bureaucratie of vertrouwen?

OR: bureaucratie of vertrouwen?

Als je als OR een cultuur van vertrouwen wil, moet je vertrouwen geven en je niet overal mee willen bemoeien! Lees verder...
Leiderschap in andere culturen

Leiderschap in andere culturen

Tijdens een opdracht in Vietnam werd mij gevraagd of we het gesprek aan konden gaan over leiderschap. Lees verder...
Toezicht met vertrouwen

Toezicht met vertrouwen

Vertrouwen is een centraal principe in het moderne toezicht. Tegelijkertijd is dit ook het meest lastige principe. Lees verder...
De roep om de leider

De roep om de leider

Natuurlijk is het mooi om geïnspireerd te raken. Maar de prijs is hoog als we van onszelf volgers maken. Lees verder...
OR vindt zichzelf opnieuw uit

OR vindt zichzelf opnieuw uit

Geen geneuzel over instemmingsrecht- en adviesrecht maar blijven opletten of het besluitvormingsproces klopt. Lees verder...
Transformatie en vertrouwen

Transformatie en vertrouwen

Kunnen we vertrouwen in de burger als uitgangspunt nemen bij de transformatie in het sociaal domein? Lees verder...
Adviseren in het buitenland

Adviseren in het buitenland

Werken in een andere cultuur begint met het stellen van vragen, niet met het etaleren van je eigen deskundigheid. Lees verder...
Inspirerend toekomstperspectief?

Inspirerend toekomstperspectief?

Voor veel medewerkers zijn de missie en visie een ver-van-mijn-bed show of zelfs een bron van ergernis. Lees verder...
Vergrijzing en vernieuwing

Vergrijzing en vernieuwing

Samenwerking tussen jonge mensen en grijze koppen is de beste garantie voor succesvolle veranderingen. Lees verder...
Nieuw Organiseren: op expeditie

Nieuw Organiseren: op expeditie

Organisatieontwikkeling als avontuurlijke expeditie waarin je met elkaar op onderzoek uitgaat en dingen ontdekt. Lees verder...
Nieuwe helden

Nieuwe helden

Zinloze regels en targets. Machtsmisbruik. Om dit soort misstanden te bestrijden is heldengedrag nodig. Lees verder...
Gezocht: helden op het werk

Gezocht: helden op het werk

Twee boeken die je bij de keel grijpen en verplichte kost zouden moeten zijn voor managers en adviseurs. Lees verder...
Organiseren vanuit vertrouwen

Organiseren vanuit vertrouwen

Een centraal principe bij nieuw organiseren is het begrip vertrouwen. Tegelijkertijd is dit ook het meest lastige principe. Lees verder...
Werkt de decentralisatie?

Werkt de decentralisatie?

Gemeenten pakken hun nieuwe taken in het sociaal domein nog vaak op een bureaucratische manier op. Lees verder...
Democratisch gedoe

Democratisch gedoe

Besturing van je eigen werk is veel waardevoller dan medezeggenschap over de besturing van de organisatie. Lees verder...
Gelijkvormig of gelijkwaardig?

Gelijkvormig of gelijkwaardig?

Over kerstpakketten is altijd gezeur. Iedereen wil iets anders en daar kunnen organisaties slecht mee omgaan. Lees verder...
Minimal control

Minimal control

Minimal control: het controlproces zelf effectief en efficiënt vorm geven. Zouden er controllers zijn die dat niet willen? Lees verder...
Control in bezuinigingstijd

Control in bezuinigingstijd

De controller heeft in bezuinigingstijd een belangrijke taak: weerstand bieden aan het logische sturen op kosten. Lees verder...
Organisatie: gesmeerde machine?

Organisatie: gesmeerde machine?

We hebben organisaties zo ingewikkeld gemaakt dat niemand meer begrijpt waar ze nu eigenlijk voor zijn bedoeld. Lees verder...
Vaarwel, klassieke controller

Vaarwel, klassieke controller

Allerlei fraudegevallen laten zien dat de klassieke controller onvoldoende zekerheid biedt. Is er een alternatief? Lees verder...
Dat doen we hier niet, jongeman!

Dat doen we hier niet, jongeman!

De parabel van de aap en banaan leert dat cultuurpatronen bijna niet te veranderen zijn. Maar is dat wel zo? Lees verder...
Cultuurverandering? Leuk!

Cultuurverandering? Leuk!

Acht vuistregels voor cultuurverandering. Als je doet wat je deed krijg je wat je kreeg. Denk niet te veel voor anderen. Lees verder...
Oordelen helpt niet

Oordelen helpt niet

Een belangrijk deel van mijn opvoeding bestond er uit dat mij geleerd werd wat goed is en wat slecht. En nu? Lees verder...
Ontwikkelingen op z’n Belgisch

Ontwikkelingen op z’n Belgisch

Tijdens een vakantie in Gent stuitte ik op een fascinerend miljoenenproject: het elektronisch invaliditeitsdossier. Lees verder...
Wat wij kunnen leren van dolfijnen

Wat wij kunnen leren van dolfijnen

Dolfijnen leven, net als wij, in een complexe wereld maar weten daar met meer lichtheid en souplesse mee om te gaan. Lees verder...
Wie denkt vanuit de hiërarchie?

Wie denkt vanuit de hiërarchie?

Ook in organisaties zonder bazen is er behoefte aan waardering door iemand die hoger in de hiërarchie staat... Lees verder...
Hou op met draagvlak creëren

Hou op met draagvlak creëren

Waarom werkt het mooie plan niet? Is er gebrek aan draagvlak? Of is er iets anders aan de hand? Lees verder...
Gemeente, luister naar de klant!

Gemeente, luister naar de klant!

Klantgerichtheid verbeteren kan simpel: naar de mensen toe en ‘gewoon’ met ze gaan praten. Lees verder...
Organisatiemodellen vervuilen je blik

Organisatiemodellen vervuilen je blik

Concepten en modellen gaan een eigen leven leiden en schuiven als het ware tussen ons en de realiteit in. Lees verder...
Organisaties onderdrukken je passie

Organisaties onderdrukken je passie

De bedrijfskunde en andere managementwetenschappen hebben organisaties veel te rationeel gemaakt. Lees verder...
Het Nieuwe Werken gaat veel dieper!

Het Nieuwe Werken gaat veel dieper!

Veel organisaties kiezen voor Het Nieuwe Werken. Maar dit vereist een fundamentele omslag in denken en doen! Lees verder...
Functioneringsgesprekken, wie?

Functioneringsgesprekken, wie?

Wat mij betreft is een zelfsturend team vooral ook zelfsturend in de eigen bekwaamheid als team. Lees verder...
Samen stuurloos

Samen stuurloos

Op basis van een grote gemene deler aan de slag gaan kan wel  bij het organiseren van een buurt-barbecue, maar... Lees verder...
Controle en compliance

Controle en compliance

De publieke sector zou veel goedkoper zijn als we het hele circus van controle en compliance zouden schrappen. Lees verder...