Artikelen

De ziel van de ondernemingsraad

De ziel van de ondernemingsraad

Een rondetafelgesprek over medezeggenschap, met onder andere Jan de Jonge van Nieuw Organiseren. Lees verder...
Trends in medezeggenschap

Trends in medezeggenschap

De OR moet weten wat er speelt in de wereld en wat dit betekent voor organisatie en medezeggenschap. Lees verder...
Vernieuwing in toezicht

Vernieuwing in toezicht

Wat als angst en ongeschreven regels toezichthouders belemmeren om vrijuit te spreken en te handelen? Lees verder...
Scholen op expeditie

Scholen op expeditie

Hoe een onderwijsexpeditie heeft geleid tot meer energie, een betere samenwerking en meer leerlingen Lees verder...
Ondernemingsraden op expeditie

Ondernemingsraden op expeditie

Een bijzondere conferentie over nieuwe vormen van organiseren en medezeggenschap en de rol van de OR. Lees verder...
Terug naar de essentie van leren

Terug naar de essentie van leren

Deze tijd vraagt om manieren van leren die de organisatie toekomstbestendig maken. Wat is de rol van de OR? Lees verder...
Terug naar de bedoeling

Terug naar de bedoeling

De expeditieaanpak: een creatief samenspel tussen bestuurders, schoolleiders en leerkrachten. Lees verder...
Adviseurs zijn ook maar mensen

Adviseurs zijn ook maar mensen

Ook adviseurs kunnen ongeduldig worden, twijfelen aan zichzelf, boos worden of zich ergeren. Hoe erg is dat? Lees verder...
Mooiere en betere organisaties

Mooiere en betere organisaties

Om misstanden te bestrijden en betere en mooiere organisaties te ontwikkelen is heldengedrag nodig. Lees verder...
Nieuwe rollen voor de OR

Nieuwe rollen voor de OR

Waakhond, kantelaar, procesregisseur, onderhandelaar: nieuwe rollen voor de eigentijdse ondernemingsraad. Lees verder...
Medezeggenschap in beweging

Medezeggenschap in beweging

Er is geen blauwdruk voor de ontwikkeling van medezeggenschap. We moeten daarom met elkaar op expeditie. Lees verder...
Nieuwe visie op medezeggenschap

Nieuwe visie op medezeggenschap

Onze wereld verandert en de OR moet mee in een nieuwe, moderne rol. Een portret van 'de nieuwe helden'. Lees verder...
Sturen door los te laten

Sturen door los te laten

Hoe een onderwijsexpeditie heeft geleid tot meer energie, een betere samenwerking en meer leerlingen. Lees verder...
Nieuw organiseren in Voorst

Nieuw organiseren in Voorst

Een nieuwe kijk op organiseren en veranderen bij de gemeente Voorst. Niet reorganiseren maar samen ontwikkelen. Lees verder...
Voorbij de gouden muur

Voorbij de gouden muur

Er is behoefte aan een nieuwe invulling van het controllersvak bij gemeenten. De denkrichting: postmoderne control. Lees verder...
Ruimte voor professionals

Ruimte voor professionals

De jeugdzorg is verstrikt in regels. Expeditie jeugdzorg is een andere aanpak met regie van het gezin als uitgangspunt. Lees verder...
De klantgerichte gemeente

De klantgerichte gemeente

Stuurt de gemeente burgers van het kastje naar de muur? Drie lessen voor het versterken van klantgerichtheid. Lees verder...
Anders veranderen deel 2

Anders veranderen deel 2

Een onderzoek naar veranderingsprocessen binnen 30 gemeenten. Betrek medewerkers en burgers er meer bij! Lees verder...
Anders veranderen deel 1

Anders veranderen deel 1

Een nieuw concept voor veranderingen: de InnovatieCirkel. Elke fase vraagt zijn eigen benadering. Lees verder...
Overheid en cultuurverandering

Overheid en cultuurverandering

Lessen uit de praktijk: vermijd standaardrecepten, accepteer weerstand en formuleer concrete doelen. Lees verder...