Partners

Wij werken in onze expedities regelmatig samen met de volgende inspirerende trainers en adviseurs:

 

  Bert Bloem

  Bert Bloem is verbonden aan eelloo. Samen met zijn collega’s roept hij organisaties, managers en HR-afdelingen op om te bewegen van Human Resources Management naar Resource for Humans.

  Van HR naar RH. Om van werk een resource te maken voor mensen. Het is tijd om het systeem op z’n kop te zetten.

  Het doel is om organisaties mensgerichter maken en het unieke talent en de persoonlijke doelen van mensen volop de ruimte te geven in het werk. Zijn motto: ‘Gewoon Doen!’

    Cees Oprins

    Cees was bestuurder bij diverse organisaties op het gebied van wonen, welzijn en zorg.

    Hij is momenteel voorzitter van een centrale cliëntenraad en ondersteuner van verschillende cliëntenraden binnen de zorgsector.

    Hij vindt dat organisaties nog te veel behept zijn met (veranderingen van) structuren, regels en systemen die afleiden van waar het in de georganiseerde zorg om draait: de belangen van kwetsbare mensen.

      Gerard Sanderink

      Na studies op het vlak van maatschappij, godsdienst, theater en communicatie, werkt Gerard vooral als coach en trainer op het terrein van communicatie en gedrag.

      Hij maakt daarbij graag gebruik van bijzondere theatrale werkvormen die erop gericht zijn mensen te prikkelen, uit te dagen feedback te geven en te ontvangen, en ervaringen te delen.

      Het is zijn overtuiging dat elk mens met plezier wil leren, wanneer dat hem of haar verrijkt.

        Sjoerd Sol

        Sjoerd is verbonden aan Noorderwijs. Hij is een echte onderwijsman. Als adviseur en projectleider begeleidt hij al meer dan 20 jaar scholen bij het realiseren van veranderingen.

        Als onderzoeker is hij een ‘duiker’ die ‘onder water’ met de blik van de relatieve buitenstaander naar mensen in organisaties kijkt. Japanners noemen dat ‘Kyakkanteki’.

        Sjoerd gelooft in persoonlijke aandacht voor mensen. Zijn motto: ‘met energie samenwerken aan ontwikkeling van mens en organisatie’

          Joost Witlox

          De samenleving verandert in rap tempo. We komen vanuit een wereld waarin het systeem bepaalde hoe zaken geregeld werden. Dat model is failliet.

          Joost is er intrinsiek van overtuigd dat wanneer we samen besluiten nemen, we beter functioneren. Deze kentering vraagt om een andere aanpak.

          Dat drijft hem in zijn werk als transformatieversneller. Dat doet hij als teamcoach, als projectleider binnen het sociaal domein en als regiomanager.


           Wij begeleiden expedities.