Onderwijscafé Marcant-bsv

Op woensdag 27 oktober hebben Jan de Jonge en Leonie Wagenaar voor stichting Marcant-BSV een bijzonder Onderwijscafé georganiseerd. De leerkrachten en andere medewerkers van de 12 basisscholen (uit Borne, Hengelo, Markelo, Goor en Delden) gingen ’s ochtends in gesprek met elkaar en met hun samenwerkingspartners, ouders en leerlingen. Meer dan 300 mensen probeerden met elkaar antwoorden te vinden op de vraag hoe het onderwijs van de toekomst eruit zou kunnen zien. Het thema ‘geluk’ stond hierin centraal, want het gaat in het hedendaagse onderwijs al lang niet meer alleen om rekenen en taal. Gelukkige leerlingen en gelukkige medewerkers, daar moet het om draaien bij de scholen van Marcant-BSV.

Bijzonder was dat ook leerlingen mee mochten denken over de koers van de stichting. “Dit is waarschijnlijk uniek in Nederland”, volgens bestuurder Ralf Dwars. “Maar het zou eigenlijk de gewoonste zaak van de wereld moeten zijn. Immers, onderwijs is er voor de kinderen. Wij willen niet over de hoofden van kinderen heen praten over onderwijs, maar samen met kinderen. Zij weten het best hoe het onderwijs nóg beter kan.” De leerlingen waren het hier helemaal mee eens. “Fijn dat ik mee mocht praten”, zei een van hen. “En er werd naar me geluisterd. Ik hoop wel dat ze er iets mee gaan doen.”

Dat gaat zeker gebeuren. De eerste resultaten van het Onderwijscafé zijn door de medewerkers ’s middags meteen uitgewerkt in concrete plannen en ideeën om het onderwijs verder te verbeteren. Een van de zaken die hier naar voren kwam is dat je als leerkracht het lef zou moeten hebben om het anders te doen. Geen slaaf van de methode zijn. Je meer laten leiden door je eigen ideeën en die van kinderen. Leerkrachten moeten daarvoor ruimte krijgen. Het onderwijs zou minder gericht moeten zijn op cito, toetsen en rapporten, maar meer op het leerproces. Er zou nagedacht moeten worden over een ander soort rapport, met elkaar zoeken naar andere manieren om de ontwikkeling van leerlingen in kaart te brengen. Ook de kinderen zelf gaan hierover meedenken.

De ideeën worden vertaald naar een strategisch perspectief, waarin de nieuwe koers van de stichting wordt geformuleerd. Niet in een dik pak papier, maar op een beeldende manier.