Waardevol Toezicht

Voor wie

Een training voor eigentijdse Raden van Toezicht die open staan voor vernieuwingen en willen reflecteren op hun rol.

Inhoud

Onze moderne tijd vraagt geen top-down sturing en strakke controle, maar focus op de missie van de organisatie. Werken op basis van waarden en principes.

Steeds meer organisaties kenmerken zich door vormen van zelforganisatie. Het ligt voor de hand dat daar ook nieuwe vormen van toezicht en verantwoording bij horen.

Maar hoe doe je dat dan? Een training die toezichthouders helpt om zich bewust te zijn van de mogelijkheden en beperkingen van hun rol, met praktische handvatten en tools.

Opzet

De training is opgebouwd uit de volgende drie sporen:

  1. Ontwikkelingen in organisaties en toezicht. Waardetoevoeging. Vertrouwen, verantwoordelijkheid en verbinding. Analyse van de eigen situatie.
  2. De rol van de toezichthouder. Profiel van jullie Raad van Toezicht. Het krachtenveld binnen en buiten de organisatie. Handvatten om daarin daarin effectief te functioneren.
  3. Nieuwe tools. Oude en nieuwe instrumenten. Van beoordeling naar interactie. Intuïtie en gezond verstand. Focussen op de essentie. Bouwstenen van het toezichtsplan.

Duur

De training bestaat uit een verkenningsbijeenkomst, drie dagdelen training en een terugkombijeenkomst.

Meer informatie

Neem gerust contact met ons op via de mail of de contactpagina.

Of bel ons: 06 – 557 064 37.