HR en Nieuw Organiseren

Voor wie

Ambitieuze P&O-teams die een bijdrage willen leveren aan nieuwe vormen van organiseren en samenwerken. Als P&O-team je organisatie in beweging krijgen richting nieuw organiseren.

Inhoud

We zien steeds meer organisaties waarin vaste takenpakketten en functies vervagen. Waarin mensen zijn losgeweekt van hun stoel en in wisselende teams uiteenlopende rollen vervullen. Waarin mensen op andere manieren samenwerken en leiding geven, buiten de geijkte paden.

Wat betekent dit voor jullie als HR-professionals? Hoe kunnen jullie als P&O-team de gewenste omslag stimuleren? Hoe voorkom je dat je (onbewust) op de rem gaat staan? Welke HR-activiteiten en instrumenten dragen bij aan vernieuwingen en welke werken tegen?

Hoe kan HR samen met het management en medewerkers de omslag maken naar nieuwe vormen van organiseren en samenwerken? Welke nieuwe tools kun je daarbij inzetten? Welk gedrag en welke competenties passen daar bij? En wat is de nieuwe plek van HR?

Opzet

De training is opgebouwd uit de volgende vier sporen:

  1. Visie en principes van nieuw organiseren. Vertrouwen, verantwoordelijkheid en verbinding. Nieuwe visies, zoals Theory U, de Cyane Organisatie en Anders Vasthouden. Betekenis voor HR. Waar staat jullie organisatie?
  2. Traditionele HR-vak: maakbaarheid, gelijkheid en beheersbaarheid. Nieuwe ontwikkelingen: medewerkers krijgen echt eigenaarschap over hun werk en hun ontwikkeling. Praktische methodiek voor de toegevoegde waarde van P&O. Van Human Resources naar Resources voor Humans.
  3. Afscheid nemen van P&O-instrumenten die de traditionele organisatie in stand houden. Nieuwe tools inzetten die de gewenste veranderingen ondersteunen. Nieuwe besluitvormingsmethoden. Andere manieren van werving en selectie. Opleiding en training van binnen naar buiten. Alternatieven voor traditioneel beoordelen en belonen.
  4. Jullie eigen rol. Handelen naar waar je voor gaat en voor staat. Het krachtenveld binnen jullie organisatie. Organizational citizenship behavior.  Nieuwe rollen voor P&O: HR-innovator, talentontwikkelaar en activerende verbinder. Praktische handvatten voor effectiever beïnvloedingsgedrag.

Duur

De training bestaat uit een verkenningsbijeenkomst, twee trainingsdagen en een terugkombijeenkomst.

Wij werken zowel tijdens de bijeenkomsten als tussendoor met expeditieopdrachten, waardoor de nieuwe inzichten meteen in de praktijk worden toegepast.

Meer informatie

Neem gerust contact met ons op via de mail of de contactpagina.

Of bel ons: 06 – 557 064 37.