Effectieve cliëntmedezeggenschap

Voor wie

Een training voor cliëntenraden in de zorg die meer binnen hun organisatie willen bereiken met minder moeite.

Inhoud

De zorgsector wordt steeds ingewikkelder, en het werk van de cliëntenraden daardoor ook. Een belangrijke vraag is of zij hier voldoende voor zijn toegerust.

Hun expertise en kennisniveau is niet altijd toereikend. En welke tijdsbesteding kun je vragen van vrijwilligers die werken op basis van een onkostenvergoeding?

Daar komt nog bij dat het steeds moeilijker lijkt te worden om voldoende goede mensen voor de cliëntenraden te rekruteren.

Hoe verhoudt cliëntenmedezeggenschap zich tot de zorgpraktijk? Hoe kun je het in jullie situatie het beste vormgeven? Nieuwe inzichten met praktische handvatten.

Opzet

De training is opgebouwd uit de volgende vier sporen:

  1. Kenmerken van het Nederlandse zorgstelsel. De verzorgingsstaat. De participatiemaatschappij. Positieve gezondheidszorg en eigen kracht.
  2. De betekenis van cliëntenmedezeggenschap. De belangrijkste regels. Relatie met bestuur, management, ondernemingsraad en OR. De achterban.
  3. Kwaliteit en organisatie. De belangrijkste kwaliteitssystemen. Wat is ‘echte kwaliteit’? Zelfsturing en de cliëntenraad.
  4. Rol en strategie. Rollen van de cliëntenraad. Waar houd je je wel en niet mee bezig? Het belang van focus.

Duur

De training bestaat uit een verkenningsbijeenkomst, drie trainingsmiddagen of -avonden en een terugkombijeenkomst.

Wij werken zowel tijdens de bijeenkomsten als tussendoor met expeditieopdrachten, waardoor de nieuwe inzichten meteen in de praktijk worden toegepast.

Meer informatie

Neem gerust contact met ons op via de mail of de contactpagina.

Of bel ons: 06 – 557 064 37.