Nieuw Organiseren Academie

Onze trainingen ondersteunen expedities naar nieuwe vormen van organiseren, leidinggeven en samenwerken.

Ook onze trainingen zelf hebben het karakter van een expeditie, die we gezamenlijk vorm en inhoud geven.

Wij zorgen voor een inhoudelijk sterk programma, waarbij hard werken en intensief leren worden afgewisseld met ontspanning en reflectie, overgoten met een sausje humor.


Algemene trainingen


Waardengestuurd leiderschap (2 dagen)

Bedoeld voor groepen managers die meer willen sturen op visie en kwaliteit.

 • Doelen op een waardevolle manier realiseren
 • Op expeditie naar de essentie van leiderschap
 • Werken aan effectief coachingsgedrag en verbindende communicatie

Een training die uitgaat van vertrouwen, verbinding en verantwoordelijkheid.

Meer informatie over de training Waardengestuurd leiderschap.


Meer ruimte voor vernieuwing (2 dagen)

Bedoeld voor groepen managers die meer willen bereiken door minder te doen.

 • Nagaan waar het om draait: essentiële doelen en heldere prioriteiten
 • Een nieuw perspectief: van tijdmanagement naar aandachtmanagement
 • Omgaan met tijdvreters en verstoringen: de kunst van het nee-zeggen

Een training die zorgt dat je meer tijd en energie hebt om waardevolle vernieuwingen tot stand te brengen.

Meer informatie over de training Meer ruimte voor vernieuwing.


HR en Nieuw Organiseren (2 dagen)

Bedoeld voor ambitieuze P&O-teams die een bijdrage willen leveren aan nieuwe vormen van organiseren en samenwerken.

 • Mogelijkheden van HR en het omdenken van beperkingen
 • Hoe je ervoor zorgt dat je niet (onbewust) op de rem gaat staan
 • Inzetten van nieuwe tools en effectief gedrag

Een training die zorgt voor een fundamentele omslag in denken, organiseren en vooral doen.

Meer informatie over de training HR en Nieuw Organiseren.


HR op de kop (2 dagen)

Bedoeld voor organisaties die ervan overtuigd zijn je betere resultaten bereikt als je mensen voorop stelt.

 • Van functies naar rollen: uitgaan van missie en talent
 • Opleiden van binnen naar buiten: de organisatie ontwikkelt zich zelf
 • Alternatieven voor functionerings- en beoordelingsgesprekken

Een training gebaseerd op de principes van het RH-denken: van Human Resources naar Resources voor Humans.

Meer informatie over de training HR op de kop.


Communicatie, maar dan anders (2 dagen)

Bedoeld voor teams die verbindend willen communiceren, in lijn met de principes van nieuw organiseren.

 • Het bouwen van bruggen in plaats van het uitrollen van boodschappen
 • Het ontwikkelen van een communicatie- en aanspreekcultuur
 • Effectief vergaderen met grote groepen

Een training die nieuwe inzichten combineert met praktische instrumenten.

Meer informatie over de training Communicatie, maar dan anders.


Nieuw Toezicht (3 dagdelen)

Bedoeld voor Raden van Toezicht die open staan voor vernieuwingen en willen reflecteren op hun rol.

 • De belangrijkste ontwikkelingen in organisatie en toezicht
 • Het krachtenveld en jullie positie daarin
 • Nieuwe tools voor moderne Raden van Toezicht, meteen in te zetten

Een training die toezichthouders ondersteunt in hun expeditie naar waardevol toezicht.

Meer informatie over de training Nieuw Toezicht.


Trainingen voor het Onderwijs


De waardengestuurde schoolleider (2 dagen)

Bedoeld voor directeurenteams die een omslag willen maken van ‘management’ naar ‘leiderschap’.

 • De kenmerken van waardengestuurde (school)leiders
 • Leerkrachten en schoolteams helpen met hun ambities en doelen
 • Richting geven, faciliteren en ruimte bieden

Een training waarin je leert om niet te sturen op beheer en uitvoering, maar op de kwaliteit van onderwijs.

Meer informatie over de training De waardengestuurde schoolleider.


Survivalkit voor schoolleiders (2 dagen)

Bedoeld voor directeurenteams die in moeilijke situaties de ambitie vast willen houden.

 • Omgaan met dwarsliggers en klaagteams
 • Vastgelopen veranderingen lostrekken
 • Van werkdruk naar werkplezier

Een training die is gebaseerd op het boek ‘survivalgids voor schoolmanagers’.

Meer informatie over de training Survivalkit voor schoolleiders.


Hoe ontwikkel ik een professionele schoolcultuur? (2 dagen)

Bedoeld voor directeurenteams die een professionele cultuur binnen hun scholen tot stand willen brengen.

 • Bouwen aan veiligheid en vertrouwen
 • Scherpe doelen stellen en feedback geven en ontvangen
 • Leerkrachten stimuleren om eigenaarschap te tonen, van praten naar doen!

Een training met nieuwe concepten, praktische instrumenten en noodzakelijke vaardigheden.

Meer informatie over de training Hoe ontwikkel ik een professionele schoolcultuur?


Medezeggenschap, maar dan anders (2 dagen)

Bedoeld voor MR’en en GMR’en die willen bijdragen aan beter onderwijs.

 • Handvatten om de ruimte te benutten die de wet biedt
 • Van oude regels en procedures naar nieuwe afspraken en werkwijzen
 • Meer energie, effectiever beleid en betere besluiten

Een training voor (G)MR’en die vinden dat onderwijs een nieuwe vorm van medezeggenschap verdient.

Meer informatie over de training Medezeggenschap, maar dan anders.


Meer ruimte voor onderwijs (2 dagen)

Bedoeld voor directeurenteams die te veel doen in te weinig tijd en nu ‘de bedoeling’ weer centraal willen stellen.

 • Terug naar de bedoeling: essentiële doelen en heldere prioriteiten
 • Omgaan met tijdvreters en verstoringen: de kunst van het nee-zeggen
 • De drukte de baas: meer bereiken door minder te doen

Een training die helpt om het met elkaar minder druk te hebben en toch meer te bereiken.

Meer informatie over de training Meer ruimte voor onderwijs


Trainingen voor Zorg en Welzijn


Veranderen als samenspel (2 dagen)

Bedoeld voor zorgbestuurders, managers en medezeggenschapsorganen die willen sturen op collectieve ambitie en gedeelde waarden.

 • Een nieuwe visie op organiseren en veranderen: de expeditieaanpak
 • Binnen de organisatie werken met cocreatie en samensturing
 • Meteen aan de slag met concrete thema’s en onderwerpen

Een training die veranderen ziet als een gezamenlijke expeditie, waar je samen ook nog eens veel plezier aan kunt beleven.

Meer informatie over de training Veranderen als samenspel.


Waardevol verbinden (2 dagen)

Bedoeld voor professionele teams in het sociaal domein die bewuster willen werken aan samenredzaamheid en sociale veerkracht.

 • Nut en noodzaak van verbinding binnen onze moderne samenleving
 • In verbinding met het totale systeem: wat hebben mensen nodig?
 • Naar een nieuwe rol voor de professionele teams

Een training die een ander perspectief op het werk laat zien dat je meteen in de praktijk kunt toepassen.

Meer informatie over de training Waardevol verbinden.


Effectieve cliëntmedezeggenschap (3 dagdelen)

Bedoeld voor cliëntenraden in de zorg die meer binnen hun organisatie willen bereiken met minder moeite.

 • De belangrijkste regels en ontwikkelingen rond cliëntmedezeggenschap
 • Hoe je de focus legt op de essentie: wat is echte kwaliteit? 
 • Rollen van de cliëntenraad en voorkomen van ‘vergaderitis’

Een training die nieuwe inzichten combineert met praktische handvatten.

Meer informatie over de training Effectieve cliëntmedezeggenschap.