Nieuw Organiseren Academie

Onze trainingen ondersteunen expedities naar nieuwe vormen van organiseren, leidinggeven en samenwerken.

Ook onze trainingen zelf hebben het karakter van een expeditie, die we gezamenlijk vorm en inhoud geven.

Wij zorgen voor een inhoudelijk sterk programma, waarbij hard werken en intensief leren worden afgewisseld met ontspanning en reflectie, overgoten met een sausje humor.

De waardengestuurde schoolleider

De waardengestuurde schoolleider

(2 dagen)Bedoeld voor directeurenteams die een omslag willen maken van ‘management’ naar ‘leiderschap’.

 • De kenmerken van waardengestuurde (school)leiders
 • Leerkrachten en schoolteams helpen met hun ambities en doelen
 • Richting geven, faciliteren en ruimte bieden

Een training waarin je leert om niet te sturen op beheer en uitvoering, maar op de kwaliteit van onderwijs.

Meer informatie over de training De waardengestuurde schoolleider.
Veranderen als samenspel

Veranderen als samenspel

(2 dagen)Bedoeld voor zorgbestuurders, managers en medezeggenschapsorganen die willen sturen op gedeelde waarden.

 • Een nieuwe visie op organiseren en veranderen: de expeditieaanpak
 • Binnen de organisatie werken met cocreatie en samensturing
 • Meteen aan de slag met concrete thema’s en onderwerpen

Een training die veranderen ziet als een gezamenlijke expeditie, waar je samen ook nog eens veel plezier aan kunt beleven.

Meer informatie over de training Veranderen als samenspel.
Waardengestuurd leiderschap

Waardengestuurd leiderschap

(2 dagen)Bedoeld voor groepen managers die meer willen sturen op visie en kwaliteit.

 • Hoe kun je team- en organisatiedoelen op een waardevolle manier realiseren?
 • De essentie van leiderschap en wat daarvoor nodig is
 • Werken aan effectief coachingsgedrag en verbindende communicatie

Een training die uitgaat van vertrouwen, verbinding en verantwoordelijkheid.

Meer informatie over de training Waardengestuurd leiderschap.
Survivalkit voor schoolleiders

Survivalkit voor schoolleiders

(2 dagen)Bedoeld voor directeurenteams die bij weerstand en in moeilijke periodes de ambitie vast willen houden.

 • Hoe kun je het beste omgaan met dwarsliggers en klaagteams?
 • Verschillende manieren om vastgelopen veranderingen los te trekken
 • Omgaan met tijdvreters, werkdruk ombuigen naar werkplezier

Een training die schoolleiders een praktische toolkit biedt, die ze in moeilijke omstandigheden kunnen gebruiken.

Meer informatie over de training Survivalkit voor schoolleiders.
Waardevol verbinden in het sociaal domein

Waardevol verbinden in het sociaal domein

(2 dagen)Bedoeld voor professionele teams in het sociaal domein die bewuster willen werken aan samenredzaamheid en sociale veerkracht.

 • Nut en noodzaak van verbinding binnen onze moderne samenleving
 • In verbinding met het totale systeem: wat hebben mensen nodig?
 • Naar een nieuwe rol voor de professionele teams

Een training die een ander perspectief op het werk laat zien dat je meteen in de praktijk kunt toepassen.

Meer informatie over de training Waardevol verbinden.
Meer ruimte voor vernieuwing

Meer ruimte voor vernieuwing

(2 dagen)Bedoeld voor groepen managers die meer willen bereiken door minder te doen.

 • Komen tot essentiële doelen en heldere prioriteiten
 • De omslag van tijdmanagement naar aandachtmanagement
 • Omgaan met tijdvreters en verstoringen: de kunst van het nee-zeggen

Een training die zorgt voor meer tijd en energie voor waardevolle vernieuwingen.

Meer informatie over de training Meer ruimte voor vernieuwing.
Het ontwikkelen van een professionele schoolcultuur

Het ontwikkelen van een professionele schoolcultuur

(2 dagen)Bedoeld voor directeurenteams die een professionele cultuur binnen hun scholen tot stand willen brengen.

 • Hoe je met elkaar kunt bouwen aan veiligheid en vertrouwen
 • Scherpe doelen stellen en betere feedback geven
 • Leerkrachten stimuleren om eigenaarschap te tonen

Een training met nieuwe concepten, praktische instrumenten en noodzakelijke vaardigheden.

Meer informatie over de training Het ontwikkelen van een professionele schoolcultuur.
HR en Nieuw Organiseren

HR en Nieuw Organiseren

(2 dagen)Bedoeld voor ambitieuze HR-teams die een bijdrage willen leveren aan nieuwe vormen van organiseren en samenwerken.

 • Wat zijn de (on)mogelijkheden van HR en hoe kun je je beperkingen omdenken?
 • Hoe kun je ervoor zorgen dat je als HR niet (onbewust) op de rem gaat staan?
 • Welke nieuwe tools kun je inzetten en hoe vertoon je effectief gedrag?

Een training die zorgt voor een fundamentele omslag in denken, organiseren en vooral doen.

Meer informatie over de training HR en Nieuw Organiseren.
Effectieve cliëntmedezeggenschap

Effectieve cliëntmedezeggenschap

(3 dagdelen)Bedoeld voor cliëntenraden in de zorg die meer binnen hun organisatie willen bereiken met minder moeite.

 • De belangrijkste ontwikkelingen rond cliëntmedezeggenschap
 • Hoe je als cliëntenraad de focus legt op de essentie: wat is echte kwaliteit? 
 • Rollen van de cliëntenraad en voorkomen van ‘vergaderitis’

Een training die nieuwe inzichten combineert met praktische handvatten.

Meer informatie over de training Effectieve cliëntmedezeggenschap.
Vernieuwende medezeggenschap in het onderwijs

Vernieuwende medezeggenschap in het onderwijs

(2 dagen)Bedoeld voor GMR’en die op zoek zijn naar nieuwe, inspirerende vormen van medezeggenschap.

 • Handvatten om als GMR alle ruimte te benutten die de wet biedt
 • Van oude regels en procedures naar nieuwe afspraken en werkwijzen
 • Medezeggenschap die leidt tot meer energie en betere besluiten

Een training voor GMR’en die actief willen bijdragen aan beter onderwijs.

Meer informatie over de training Vernieuwende medezeggenschap in het onderwijs.
Van droom naar dorpsvisie

Van droom naar dorpsvisie

(2 dagen)Bedoeld voor beleids-, project- en visiegroepen die bezig zijn of gaan met het ontwikkelen van een dorpsvisie.

 • Doel en ambitie. Keuze van thema's en onderwerpen. Reikwijdte en beoogde resultaten.
 • Aanpak. Projectplan, organisatie, budget, planning, communicatie en PR. Iedere doelgroep een specifieke benadering.
 • Van ideeën via visie en plannen naar actie. Praktische tips. Meteen aan de slag.

Een training die je leert om op een praktische manier een inspirerende, gedragen dorpsvisie te  ontwikkelen.

Meer informatie over de training Van droom naar dorpsvisie.
Meer ruimte voor onderwijs

Meer ruimte voor onderwijs

(2 dagen)Bedoeld voor directeurenteams die te veel moeten doen in te weinig tijd en nu ‘de bedoeling’ weer centraal willen stellen.

 • Terug naar de bedoeling: essentiële doelen en heldere prioriteiten
 • Omgaan met tijdvreters en verstoringen: de kunst van het nee-zeggen
 • De drukte de baas: meer bereiken door minder te doen

Een training die helpt om het met elkaar minder druk te hebben en toch meer te bereiken.

Meer informatie over de training Meer ruimte voor onderwijs
Verbindend communiceren

Verbindend communiceren

(2 dagen)Bedoeld voor teams die verbindend willen communiceren, in lijn met nieuw organiseren.

 • Het bouwen van bruggen in plaats van het uitrollen van boodschappen
 • Het ontwikkelen van een communicatie- en aanspreekcultuur
 • Effectief en inspirerend vergaderen met grote groepen

Een training die nieuwe inzichten combineert met praktische instrumenten.

Meer informatie over de training Verbindend communiceren.
Verbindend leiderschap bij gemeenten

Verbindend leiderschap bij gemeenten

(2 dagen)Bedoeld voor leidinggevenden bij gemeenten die op zoek zijn naar een nieuwe balans tussen direct omgevingsgericht, resultaatgericht en mensgericht handelen.

 • Spelen met tegenstrijdige belangen en paradoxen
 • Betekenis van beleidsuitgangspunten en kernwaarden voor te behalen resultaten en gewenst gedrag
 • Het realiseren van effectieve samenwerking tussen gemeente en samenleving

Een training waarin je leert te bewegen in de context.

Meer informatie over de training Verbindend leiderschap bij gemeenten.
Waardevol Toezicht

Waardevol Toezicht

(3 dagdelen)Bedoeld voor raden van toezicht die op zoek zijn naar waardevol toezicht.

 • De belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van organisatie en toezicht
 • Het krachtenveld en jullie positie daarin als raad van toezicht
 • Nieuwe tools voor moderne toezichthouders, meteen toe te passen

Een training die toezichthouders helpt om een nieuwe, eigentijdse rol te ontwikkelen.

Meer informatie over de training Waardevol Toezicht.
Vernieuwing van medezeggenschap bij gemeenten

Vernieuwing van medezeggenschap bij gemeenten

(2 dagen)Bedoeld voor OR-en en/of andere groepen die zich willen inzetten voor een betere medezeggenschap en meer participatie bij gemeenten.

 • Op weg naar ‘samenzeggenschap’: zeggenschap en medezeggenschap hand-in hand, met respect voor elkaars rollen
 • Nieuwe rollen voor de ondernemingsraad: waakhond, veranderaar en verbinder
 • Anders vergaderen en het goede gesprek, leidend tot actie

Transformatie van de ondernemingsraad op eigen kracht.

Meer informatie over de training Vernieuwing van medezeggenschap bij gemeenten.
De nieuwe ondernemingsraad

De nieuwe ondernemingsraad

(2 dagen)Bedoeld voor ondernemingsraden die willen bijdragen aan vernieuwingen op het gebied van organiseren, samenwerken en medezeggenschap.

 • Nieuw organiseren en meer zelfsturing. Betekenis voor jullie ondernemingsraad.
 • Waarom oude medezeggenschap niet meer werkt.
 • Nieuwe rollen voor de ondernemingsraad: waakhond, kantelaar en procesregisseur.

Een training waarin je met elkaar onderzoekt hoe de organisatie en de medezeggenschap zich samen kunnen vernieuwen.

Meer informatie over de training De nieuwe ondernemingsraad.
Focus op verandering

Focus op verandering

(2 dagen)Bedoeld voor innovatieve groepen managers en adviseurs die succesvolle verandering willen realiseren.

 • Veranderen is doen. Organisatieontwikkeling als avontuur. Practice what you preach
 • Oplossingsgericht werken en waarderende interventiekunde als verandermethodiek
 • Cocreatie en samenspel. Large Scale Interventions. Vooruittrekkende en tegenwerkende elastiekjes. Doorbreek de cirkel

Een training die uitgaat van de expeditiebenadering van nieuw organiseren.

Meer informatie over de training Focus op verandering.
Nieuw organiseren in twee dagen

Nieuw organiseren in twee dagen

(2 dagen)Bedoeld voor groepen die willen kennismaken met de relevante nieuwe ontwikkelingen in het denken over organisaties.

 • Beuwst ontwikkelingsgericht organiseren. Een radicaal ander perspectief.
 • Flexibiliteit, wendbaarheid en leiderschap vanuit durf en kracht.
 • De expeditieaanpak, oplossingsgericht werken, de waarderende interventiekunde en de kracht van verhalen.

Een training die zorgt voor een fundamentele omslag in denken, organiseren en vooral doen.

Meer informatie over de training Nieuw organiseren in twee dagen.
Succesvol samenwerken als team

Succesvol samenwerken als team

(2 dagen)Bedoeld voor teams met ambitie die willen werken aan het vergroten van eigenaarschap en probleemoplossend vermogen.

 • Benutten van alle kwaliteiten. Bouwen aan vertrouwen
 • Successen creëren en vieren. Van werkdruk naar werkplezier
 • Een gezonde en constructieve communicatie- en aanspreekcultuur

Een training die nieuwe inzichten combineert met praktische handvatten.

Meer informatie over de training Succesvol samenwerken als team.