Home

Het is vijf uur. Langzaam druppelen de mensen binnen. Ongeveer dertig bestuurders, managers, teamleiders, HR- en organisatieadviseurs spreken op deze donderdagavond onder het genot van een viergangendiner over nieuwe vormen van organiseren. Ze doen dit aan de hand van drie korte dinner speeches, die worden besloten met prikkelende stellingen of vragen waar aan tafel over wordt doorgepraat.

Ons Boekje

Wij hebben een boekje uitgebracht waarin wij onze visie op organiseren en onze aanpak toelichten. Met praktische handvatten voor jouw expeditie. Gratis te downloaden.

Onze Trainingen

Onze trainingen ondersteunen expedities naar nieuwe vormen van organiseren, leidinggeven en samenwerken. Intensief leren, ontspanning en reflectie.

Jullie expeditie

Wij helpen organisaties, teams en individuele professionals om (het) verschil te maken. We doen dat door samen op expeditie te gaan. Organisatieontwikkeling als avontuur.

“Gewoon samen werken aan iets moois”

Nieuw Organiseren: een vorm van organiseren waarin je elkaar vertrouwen schenkt, waarin je verantwoordelijkheid neemt en je verbindt aan anderen. Waarin hiërarchie en bureaucratie plaats maken voor autonomie. Zelf nadenken in plaats van je laten leiden door anderen.

Het draait om mensen

Waar het om gaat is dat organisaties opnieuw plekken worden waar mensen ‘gewoon samen werken aan iets moois’. Waar ze met hart en ziel waardevolle producten maken. Waar ze niet worden gezien als ‘resources’ maar als unieke mensen met hun eigen waarden, talenten en mogelijkheden.

Op expeditie

Daar werken wij graag aan mee. Op deze website kun je zien hoe we dat doen. We noemen het ‘op expeditie gaan’. We laten zien hoe zo’n expeditie er uit kan zien en welke bijdrage wij daar aan zouden kunnen leveren. Je vindt er boeken en andere publicaties waarin we onze visie, aanpak en resultaten verder hebben uitgewerkt. En waar we tegenaan lopen.

Wil je meer weten?

Snuffel gerust wat rond op deze website. Lees een artikel of een blog. Download een boek. Abonneer je op onze nieuwsbrief. Je bent natuurlijk ook van harte welkom om eens een kopje koffie te komen drinken bij een van ons.

Jan, Harro, Nicole en Leonie